نقش کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات در تعیین نسبت مسئولیت رانندگان در تصادفات

یکی از شایع‌ترین علل مرگ و میر در کشور ما تصادفات رانندگی و هر ساله بسیاری از هموطنان ما در چنین حوادثی جان خود را از دست می‌دهند. یکی از دغدغه‌های رانندگان، تعیین نسبت مسئولیت رانندگان در تصادفات است که به کمک کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات انجام می‌شود.

راهنمایی و رانندگی با ارسال کارشناس خود به محل حادثه، از وی می‌خواهد که نسبت مسئولیت رانندگان در تصادف را تعیین نماید و مدارک و مستندات لازم در خصوص تصادف را فراهم می‌کند. در صورتی که فرد یا گروهی از افراد به نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی در باب نسبت مسئولیت اعتراض داشته باشند می‌توانند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری وسائط نقلیه موتوری زمینی  و تصادفات از نسبت واقعی آگاه شوند و بتوانند به صورت مستند به مراجع قضایی رجوع کنند.

دو نوع دیدگاه کاملاً متفاوت در زمینه تعیین میزان مسئولیت وجود دارد. یکی از این دیدگاه‌ها بر پایه میزان تقصیر و دیدگاه دیگر تساوی مسئولیت است. قوانین کشور ما به گونه‌ای است که تساوی مسئولیت را ترجیح می‌دهد. منظور از تقصیر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت قانون است. به عنوان مثال اگر دو وسیله نقلیه با هم برخورد کردند و وسیله نقلیه هر دو به نسبت‌های 30 و 70 آسیب دید و هر دو مقصر باشند، هر کدام باید نصف خسارت وسیله نقلیه یکدیگر را بپردازند ولی اگر یک نفر مقصر باشد، ضامن است.

گفتنی است که این موارد برای دیه متفاوت است و برای دیه، میزان مسئولیت اهمیت دارد. در صورتی که قصد دارید از میزان تقصیر در تصادف مطلع شوید، می‌توانید از کارشناس رسمی تصادفات کمک بگیرید. این کارشناس با حضور در محل تصادف و با بررسی وضعیت برخورد، زاویه برخورد، ناحیه برخورد اتومبیل‌ها و رفتن رنگ خودروها و همچنین وجود علائم راهنمایی و رانندگی، چراغ‌ها و خط کشی‌ها، می‌تواند میزان تقصیر هر کدام از طرفین را مشخص نماید.

به عنوان مثال یکی از موارد مورد بررسی زاویه برخورد است که می‌تواند بیانگر این باشد که خودروی جلویی در چه زاویه‌ای نسبت به جاده قرار داشته است که با ضربه وارده، دچار چنین انحرافی شده است و همین موضوع می‌تواند در میزان تقصیر سهیم باشد.

تمامی عوامل موثر در وقوع تصادف در اختیار کارشناس دادگستری تصادفات قرار داده می‌شود تا بتواند تصمیمی درست در رابطه با درصد مسئولیت بگیرد. به عنوان مثال در صورتی که خودرویی از پشت مورد حمله قرار گرفته باشد، تا حدود زیادی تقصیر بر عهده خودرو پشتی است. کارشناس رسمی دادگستری وسائط نقلیه موتوری زمینی پس از حضور در محل، تک تک موارد گفته‌شده را چک می‌کند و علاوه بر این موارد، جزئیات فنی خودروها را هم مورد بررسی قرار می‌دهد تا مقصر به شکلی بهتر شناسایی شود.

 درصد مسئولیت در بسیاری از مراجع قانونی مورد توجه قرار نمی‌گیرد ولی در بحث دیه موثر است و به همین خاطر بسیاری از افراد روی این مسئله حساس هستند و بدین منظور کارشناس رسمی تصادفات می‌تواند علل و عوامل وقوع تصادف را بررسی  و میزان تقصیر هر کدام از طرفین در تصادف را بر اساس استانداردهای کشوری اعلام نماید.